تبلیغات
زندگی برتر - گفت وگوی حضرت یحیی(ع)باشیطان درباره ی حجاب زناندرگفت وگوی ابلیس باحضرت یحیی (ع)،حضرت ازابلیس

پرسید:چگونه مردم راگمراه می کنی ؟

گفت:زنان بی حجاب وبی عفت بهترین دام واسلحه برای

ایجادفسادوانحراف هستند.پس شیطان افزود:

چنین زنانی نورچشم وآرامش دلم هستند.منبع:کتاب رازحجاب


نگارش در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393 توسط زهرا | نظرات ()
قالب وبلاگ