تبلیغات
زندگی برتر - حدیثی ازپیامبردرباره ی حجاب زناندرحدیث شریف ((معراجیه))آمده است که امیرالمومنان

علی(ع)می فرمایند:روزی من وفاطمه به محضرپیامبر(ص)

رسیدیم،ایشان راگریان ومحزون دیدیم.سوال کردیم یارسول الله

چرامحزون وگریانید؟

فرمود:درسفرمعراج زنانی ازامتم رادرعذابی وحشتناک دیدم.

مشاهده ویادآوری آن صحنه برایم ناگوارومتأثرکندده است،زنی

را
دیدم که به موهایش آویزان شده بودومغزسرش می جوشید

جرم
اواین بودکه درنیاموی سرش راازنامحرمان نمی پوشانید.

زنی دیگرگوشت بدن خودرامی خوردودیگری بدن خودراباقیچی

های
آتشین قطعه قطعه می نمود.جرم آن این بودکه دربرابر

نامحرمان
آرایش کرده وزینت خوردرابرای نامحرمان آشکار

نموده وبه جلوه گری
می پرداختندو... .

منبع:کتاب راز حجاب


نگارش در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393 توسط زهرا | نظرات ()
قالب وبلاگ