تبلیغات
زندگی برتر - کتاب خدا
ازمتن جمال توکجا دیده شودسیر                                                                       

کزحاشیه سازیم خط سبز به تفسیر

پیری وزمین گیری ام ازمن بستانی                                                                   

ای مونس تنهایی پیران زمین گیر.......ازمتن جمال توکجا دیده شودسیر                                                                       

کزحاشیه سازیم خط سبز به تفسیر

پیری وزمین گیری ام ازمن بستانی                                                                   

ای مونس تنهایی پیران زمین گیر

شب هامنم وحجره ام وشمع وکتابم                                                                  

وآن سوی افق،مرغ حق وناله شبگیر

درباغ توباقی همه سرو وگل وریحان                                                             

درجوی توجاری همم شهدوشکروشیر

نطع توچراگاه غزالان معانی است                                                                

خوبان همه درفعل توآیندبه نخجیر

درنقطه خال توچه دریای لطایف                                                                

کوزیروزبرمی شودازیک زبروزیر

چون زخمی اندیشه به ساز توزندچنگ                                                      

تابام سماوات رود بانگ مزامیر

درگوش دلم سردهی اسراروحقایق                                                          

بی منّت نقّاله وبی حاجت تقریر

این بال فرشته است که بازر خط خورشید                                               

آیات قضاوقدرآورده به تحریر

آری توکتابی وهمان لوح که دروی                                                         

فرمان خدامی چکدازخامه تقدیر

شاعر:محمدحسین شهریار


نگارش در تاریخ شنبه 25 مرداد 1393 توسط زهرا | نظرات ()
قالب وبلاگ