تبلیغات
زندگی برتر - شغل وکارشیطان قبل ازرانده شدن


                                                                                                           


                                        

شیطان ازجنیان واجنّه بودودردرگاه الهی آن چنان خداراعبادت می کردکه فرشتگان گمان می کردندکه شیطان هم ازجنس فرشتگان وملائک است .

شیطان درهرآسمانی ،هزارسال خداراعبادت می کردوبعدبه آسمان بعدی می رفت

درهرآسمانی اورابه نامی می خواندند،دربهشت اورا((عزازیل))یعنی عزیزکرده ی خدامی خواندند،چراکه درتمام آسمان ها،میان فرشتگان عزیزترومقرّب ترازشیطان درنزدخداکسی نبود.

شیطان گاهی درعرش الهی وگاهی دربهشت مشغول عبادت بود ،گاهی فرشته هاوملائک برای اومنبرمی نهادندواوبالای منبرمی رفت وآنهاراپندواندرز می دادوچگونگی عبادت کردن خدارابه آنها تعلیم می داد،چراکه ازبس عبادت کرده بود((عزازیل))یعنی عزیزکرده ی خداشده بود.


منبع:   کتاب نصیحت های شیطان

مولف:روح الله گایینی ومهدی شعبانی مهردرانی          


                                                                                                            نگارش در تاریخ چهارشنبه 25 دی 1392 توسط زهرا | نظرات ()
قالب وبلاگ