تبلیغات
زندگی برتر - توصیه ایت الله قاضی درموردنمازشب


*نماز شب*

علامه طباطبایی می فرمود:((چون به نجف اشرف برای

تحصیل مشرف شدم،ازنقطه نظرقرابت وخویشاوندی ورحمیت

گاه گاهی به محضرمرحوم قاضی شرفیاب می شدم تایک روز

درمدرسه ای ایستاده بودم که مرحوم قاضی ازآنجاعبور
 
می کردندچون به من رسیدند،دست خودراروی شانه ی من

 گذاردندوگفتند:((ای فرزند،دنیا می خواهی نماز شب بخوان))

حاج سید هاشم حدادنقل کرده است که:

((مرحوم آقا(مرحوم قاضی)خودش این طوربودوبه ماهم

این طوردستور داده بودکه درمیان شب چون برای نماز شب

برمی خیزید،چیزمختصری تناول کنید مثل چای ،دوغ یایک

خوشه ی انگوریاچیز مختصردیگری که بدن شماازکسالت بدن

شماازکسالت بیرون آیدونشاط برای عبادت داشته باشید.))
منبع:کتاب عطش


نگارش در تاریخ سه شنبه 13 خرداد 1393 توسط زهرا | نظرات ()
قالب وبلاگ